bySykkel

Created: 2012-08-21 17:54
Updated: 2013-12-03 05:43
License: mit

README.md

node-bySykkel

Liten modul for node.js for å hente ut informasjon om bysykkler. Kan hente ut en oversikt over alle stasjoner og informasjon om hver enkelt stasjon.

Beskrivelse

NodeJS modul for bysykkler.

Installasjon

Bruk følgende git clone https://github.com/patrisk/bySykkel og installer med npm (Node Package Manager), npm install bySykkel.

npm vil installere xml2js ( http://github.com/Leonidas-from-XIV/node-xml2js ).

Bruk

var bySykkel = require('./bySykkel');

var stasjoner = new bySykkel();

stasjoner.getRacks(function(rack_ids) {
  console.log("Antall tilgjengelig stasjoner: " + rack_ids.length);
  console.log("Liste over alle tilgjengelig stasjoner: " + rack_ids)

  if (17 in rack_ids) {
   stasjoner.getRack(17, function(info) {
    if (info.online) {
     console.log("Antall klare sykkler: " + info.ready_bikes);
     console.log("Antall ledige plasser: " + info.empty_locks);
    } else {
     console.log("Stasjon nr. 17 er offline.");
    }
   });
  }
});
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Learn more