Valider

Created: 2012-08-21 12:53
Updated: 2016-03-03 13:46

README.md

Valider

Walidator formularzy client-side w HTML5.

Instalacja

$ bower install valider

Przykład

Online:

$('form').Valider({
  onErrors: function(errors) {
    // Tutaj możesz zrobić coś z wszystkimi błędami
    // `errors` jest obiektem w którym kluczem jest nazwa inputa
  },
  onInputError: function(error) {
    // Błąd dla poszczególnego inputa
    // Możesz np. dodać klasę błędu
    this.addClass('error')
    // Oraz umieścić gdzieś komunikat `error`
    var errorTag = this.next();
    if (errorTag.lenght) {
      errorTag.text(error);
    } else {
      errorTag = $('<span/>', {text: error});
      this.after(errorTag);
    }
  },
  onInputPass: function() {
    // Input który miał błąd i użytkownik go poprawił,
    // więc trzeba usunąć klasę
    this.removeClass('error');
    // oraz komunikat
    this.next().remove();
  }
  // Jest tu jeszcze parametr lang np. `lang: 'ru'`
  // ale nie trzeba o nim pamiętać
  // domyślnie jest brany z atrybutu `lang` w tagu <html>
});

Dodatkowa konfiguracja

W łatwy sposób można dodać własne wyrażenie regularne:

$.Valider.addRegex('binary', /^[01]+$/);

Teraz wystarczy tylko użyć atrybutu data-regex podając wcześniej zdefiniowaną nazwę:

<input type="text" name="code" data-regex="binary">

Możemy też tworzyć własne funkcje, które sprawdzą poprawność inputa:

$.Valider.addFilter('[data-not]', function(input, val) {
  return $.inArray(val, input.data('not').split(',')) === -1;
});
<input type="text" name="user" data-not="admin,root">

Trzeba również pamiętać o komunikatach, tak więc dodajmy dwa do powyższych przykładów:

$.Valider.addLang({
    'pl': {
      'regex:binary': 'Niepoprawny kod binarny',
      '[data-not]': 'Wymyśl jakiś lepszy login'
    },
    'en': {
      'regex:binary': 'Invalid binary code',
      '[data-not]': 'Think of a better login'
    }
  })

License

Valider is open-sourced software licensed under the MIT License.

Changelog

1.2.3

 • Fix: Filtrowanie inputów po nazwie może spowodować błędy

1.2.2

 • Fix: Teraz komunikaty przy .invalidate(errors) znikają jak nie podano

1.2.0

 • Walidacja teraz jest również przy "on change"
 • Dodatkowy event dla inputa "validate"

1.1.1

 • Walidacja email powinna być case insensitive
 • Drobne poprawki formatowania

1.1.0

 • Walidacja zaraz po opuszczeniu pola (blur)
 • Nowy filtr [data-limit] do ograniczania maksymalnej ilości znaków w polu
 • Poprawione przykłady

1.0.0

 • Więcej przykładów
 • Usunięty domyślny alert w przypadku błędu
 • Dodatkowy parametr input w callbackach błędów

0.5.0

 • ValiderConfig -> $.Valider

0.4.0

 • dodawania własnych filtrów ($.Valider.addFilter)
 • dodawanie wyrażeń regularnych ($.Valider.addRegex) i ich komunikatów (regex:nazwa)

0.3.1

 • Parę drobnych poprawek

0.3.0

 • Usunięto Lo-dash
 • Dodano wymuszenie typu inputa za pomocą data-type
 • Dodana walidacja URLi
 • Strict mode
 • Lepszy data-equals

0.2.0

 • Porównanie dwóch inputów (data-equals)
 • Tłumaczenie na angielski

0.1.0

 • Initial release
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Learn more