viz-frequency-analysis

Created: 2012-03-26 12:53
Updated: 2015-10-28 22:33

README.md

Frequency Analysis

Vaša naloga je izdelava programa za frekvencno analizo, ki omogoca (delno) razkritje besedila in rocno zamenjavo posameznih crk kljuca. Ker bo vaš program omogocil samo delno razkritje besedila, boste s pomocjo rocne zamenjave crk kljuca prišli do popolnoma dešifriranega besedila.

V okviru naloge izdelajte program, ki vkljucuje naslednje funkcionalnosti:

  • frekvencno analizo šifriranega besedila,
  • frekvencno analizo referencnega besedila,
  • s pomocjo frekvencne analize uporabniku omogoca (delno) razkriti šifrirano besedilo,
  • predogled delno razkritega besedila,
  • rocno zamenjavo posameznih crk kljuca (POZOR: ce, na primer, zamenjate "a" s "t" mora program tudi avtomaticno menjati "t" z "a", saj se v nasprotnem primeru izgubi sledljivost za crkami),
  • odpiranje (šifriranega besedila in referencnega besedila) in shranjevanje besedila (dešifriranega) v tekstovno datoteko.

Nalogo lahko izvedete s poljubnim programskim orodjem in programskim jezikom. Priporoca se uporaba programskega okolja Eclipse (Java) ali Visual Studio .NET (C#). Ce uporabljate dodatne knjižnice, jih vkljucite v projekt. Program naj ima okenski uporabniški vmesnik, preko katerega lahko vnesemo parametre in pridobimo rezultate.

Za preverjanje pravilnosti delovanja programa, uporabite testni datoteki.

Pri zagovoru naloge je potrebno poznati izvorno kodo programa in princip delovanja tehnike frekvencne analize.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Learn more