Technologie-NoSQL

Created: 2012-03-22 16:12
Updated: 2013-10-27 15:23

README.md

Technologie NoSQL

Repozytorium na potrzeby laboratorium.


 • Skrypt ruby zapisujący dane do bazy MongoDB: ruby import2mongo.db json_file [-p port] [-d database] [-c collection]

 • Skrypt ruby przenoszący dane z bazy MongoDB do CouchDB: ruby mongo2couch.rb mongodb_port mongodb_database mongodb_collection couchdb_port [couchdb_database [--override]]

Wydajność:

Przeprowadziłem test porównujący prędkość kopiowania dokumentów z bazy MongoDB do CouchDB w sposób pojedynczy i wsadowy (batch copy).

Do testów posłużyła mi kolekcja toks bazy poliqarp ze strony WB@NoSQL//Zadania, zadanie z działu MongoDB.

Kolekcja ta zawiera 661839 dokumentów i zajmuje 0.25 GB pamięci na dysku (baza MongoDB).

Wyniki testu:

 • kopiowanie pojedyncze:

  Czas wykonywania: ~13546 sekund (~3h 46min) !

  Rozmiar bazy: 3.86 GB !

 • kopiowanie wsadowe (partie po 1000 dokumentów):

  Czas wykonywania: 235 sekund

  Rozmiar bazy: 221.4 MB

Rezultat mówi sam za siebie, kopiowanie wsadowe (hurtowe) deklasuje swojego przeciwnika.

MapReduce

Plik mapreduce.js. Dla każdego reżysera zliczane są wszystkie głosy oddane na wyreżyserowane przez niego filmy dostępne w kolekcji, liczba filmów oraz średnia oddanych głosów. Jest to treściwe podsumowanie twórczości.

Obliczenia wywołujemy poleceniem: mongo mapreduce.js --shell. Wyniki możemy obejrzeć wpisując w konsoli mongo: db.directors.find().

Przykład:

db.directors.find({_id : /norris/i})

Rezultat:

{ "_id" : "Aaron Norris", "value" : { "votes" : 3138, "movies" : 5, "rate" : 5.64 } }

Użyteczne informacje

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Learn more