Created: 2012-03-20 14:10
Updated: 2014-04-24 16:57
php

README.md

Utilitats per als projectes de TMBC

Pàginador mogut a un altre repositori: Pàginador PHP


  • notificacions.css
  • notificacions.js

Crea notificacions dinàmiques amb HTML5 i CSS3, notificacions d'error i de confirmació

<div id="notificacions" ok>Missatge</div>
<div id="notificacions" error>Missatge</div>

Funciona amb tots els navegadors, però per a tenir una experiència 100% satisfactòria cal utilitzar navegadors actuals.

Per a navegadors obsolets, cal afegir l'arxiu notificacions.js tal com s'explica en el seu interior

  • funcions/cistella.function.php

Per a botigues online, afegir i borrar productes de la cistella i totalitzador dels productes que porta

  • funcions/debug.function.php

Per evaluar errors en el codi

  • funcions/infoVisitant.function.php

Retorna certa informació del visitant


  • tmbc_eshop.css
  • tmbc_eshop.sql

Estructura i dades d'una botiga online

Full d'estils bàsics de la botiga online, visualització dels productes i fitxa del producte (molt simple, a falta d'un disseny estàndar)

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Learn more