pacemPI

Created: 2014-05-19 13:10
Updated: 2014-12-27 09:46
License: mit

README.md

pacemPi

Това е проект, включващ raspberryPI и Web приложение, който позволява дистанционно наблюдение (в бъдеще може би и управление) на избрана от вас локация.

#Функционалност

####Приложението ще позволява:

 • Наблюдение на директен стрийм
 • Проверяване на моментната температура
 • Възможност за получаване на известие (имейл) при засичане на движение и/или при засечена висока температура
 • Възможност за проверяване на графика с температурата за последния ден
 • Възможност за проверяване на лог със събитията случили се на определена дата
 • ...

#Изисквания

####Необходим хардуер:

 • RaspberryPI version B
 • Температурен сензор DS18B20 или tmp102
 • PIR сензор за движение
 • RaspberryPI Board Camera
 • SD Card поне 4Gb и поне клас 4
 • Добра интернет връзка и статично IP

####Необходим софтуер:

 • Операционна система на SD картата (примерно Raspbian Debian Wheezy)
 • Python 3.x
 • Django 1.8dev
 • ...

##План за слеващия milestone milestone#2

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Learn more