Conway-s-Game-of-Life

Created: 2014-05-19 09:39
Updated: 2014-09-05 22:45
License: gpl-3.0

README.md

#ИГРАТА "ЖИВОТ" НА КОНУЕЙ

Играта "живот" на Конуей е вид клетъчен автомат. Тя се играе от нула на брой играчи върху повърхнина, която е разделена на квадратни клетки. Всяка клетка е жива или мъртва. Цялата "игра" протича на ходове, като всеки ход се определя от предишния по следните правила:

-Всяка жива клетка с по-малко от две живи съседни клетки умира (от самота).

-Всяка жива клетка с повече от три живи съседни клетки умира (от пренаселеност).

-Всяка жива клетка с две или три живи съседни клетки остава жива и на следващата итерация.

-Всяка мъртва клетка с точно три живи съседни клетки се превръща в жива клетка.

По-подробно описание на играта и произхода и може да се види в http://en.wikipedia.org/wiki/Conway%27s_Game_of_Life

Автомата ще може да работи с безкрайна равнина. Ще има възможност за добавяне на различни pattern-и.(Това са съвкупности от живи клетки подредени по някакъв начин, така че да наподобяват нещо от реалния свят или просто съвкупност, която претърпява интересно развитие по време на играта.)

Също така ще има възможност и за повече от една раса на терен.

Играта ще има конзолен и графичен потребителски интерфейс. Запазване(запаметяване) на състояние,както и на отделни pattern-и. Зареждане на запазеното.

............................................................................................................................

Цел за Milestone 2: Да имплементирам логиката на играта.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Learn more