Created: 2014-05-19 08:53
Updated: 2014-05-20 20:24
License: gpl-2.0

README.md

CLOC

Count Line of Codes

A) Overview: Искам да създам tool който да брои линиите програмен код в една папка/файл.

Ще влиза рeкурсивно вътре ще отваря файловете и ще брои.

 • Линиите Код
 • Празните линии
 • Коментарите.
 1. Като за начало ще има модули за (Архитектурата ще е такава, че лесно да се добавят и други езици)
 • C,
 • C++,
 • Python
 1. Като рапорти може да има. Колко файла C има в директорията/файла Колко файла C++ има в локацията/файла Колко файла Ptyhon има в локацията/файла Колко други файлове има.

 2. какво е разположението на коментари vs линии код.

 • За всеки файл
 • За всеки език средно
 1. Възможно е за python файлове да пуска PEP8 и да вади статистика
 • на най-често срещаната грешка.
 • тотален брой срещани грешки сумарно.

B) Практически може:

 1. Ще е полезен за големи проекти да си броят линиите код ако използват различни езици за програмиране в една проектна папка.
 2. Хората, което го ползват могат да наблюдават как се увеличават лините код на всеки релийз. И дали това е пропорционално на големината на продукта (binary).

C) Какво ще има до Milestione 2.

 1. Toolche-то ще може да се пуска и ще дава груба статиститика
 • Колко линии код има в директорията/дестинацията,
 • колко файла има в директорията.
 • Какви видове файлове има.
 1. Евентуално ще се опитам да направя някаква статистика по датата на създаване на файла. Каква е била динамиката, в проекта. Примерно през кой период на годината са се променяли създавали най-много файлове.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Learn more