Created: 2014-05-18 22:02
Updated: 2014-06-26 13:35
License: gpl-3.0

README.md

MALL

Проектът MALL ще представлява търговски център с магазини, заведения за хранене и развлекателна зала. Ще бъде с конзолен интерфейс.

Магазините ще бъдат няколко типа: хранителен магазин, магазин за дрехи и магазин за обувки. От тях ще могат да се купуват стоки, а хора, които имат username и парола ще могат да зареждат стока, при изчерпване на даден продукт.

Заведенията за хранене ще бъдат две категории: кафета и ресторанти. В кафетата ще могат да се поръчват напитки,а в ресторантите- храна. Ще има и заведение, в което клиента сам да си избира съставките за напитката, вместо да поръчва от предварително изготвено меню.

В развлекателната зала ще бъдат достъпни следните игри: бикове и крави, излез от лабиринта, сделка или не, решаване на кръстословица и судоку, бесеница, столици-държави. Последната ще бъде на принципа въпрос-отговор, като първо ще се познават държави по дадена столица,а после столици по зададена държава. Останалите игри са тривиални.

До края на втория milestone ще реализирам частта с магазините заедно с тестове. Очакваните класове са Shop(Store), Grocery store, Clothing store, Shoe store.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Learn more