ASI_exam

Created: 2014-05-18 20:27
Updated: 2017-05-01 20:25

README.md

ASI_exam

##Travis Build Status

Noraminofenazonummetanosulfonikumnatrium

Grupowy projekt zaliczeniowy z Architektury Serwisów Internetowych - 2014r.

 • Sebastian Masztarowski
 • Arkadiusz Dąbrowski
 • Michał Leśniak

Opis Projektu

MyNotes - jest rozwinięciem projektu zaliczeniowego laboratoria Michała Leśniak. Link do projektu

Shelly Cloud

My Notes Link do Aplikacji

###Instrukcie do odpalenia projektu

###Odpalenie testów

 • bundle exec rspec
  wszystkich testów jest 74

Gemy użyte w aplikacji

 • gem 'rails', '4.0.3'
 • gem 'sqlite3'
 • gem 'sass-rails', '4.0.2'
 • gem 'uglifier', '2.1.1'
 • gem 'coffee-rails', '4.0.1'
 • gem 'jquery-rails', '3.0.4'
 • gem 'turbolinks', '1.1.1'
 • gem 'jbuilder', '1.0.2'
 • gem 'sdoc'
 • gem 'mini_magick', '3.5.0'
 • gem 'carrierwave-dropbox'
 • gem 'pg', '0.15.1'
 • gem 'rails_12factor', '0.0.2'
 • gem 'bootstrap-generators', '~> 3.1.1'
 • gem 'will_paginate-bootstrap'
 • gem 'rspec-rails', '~> 3.0.0.beta'
 • gem 'capybara'
 • gem 'mail'

Pomoce naukowe

Video 1 > How I test by Ryan Bates

Video 2 > The intro to Rails Screencast I wish I had (great tdd rails with rspec and capybara)

Video 3 > Ruby for Newbies (this one is focused on ruby tdd)

Video 4 > Efficient Rails Test-Driven Development (great series, especially for explaining theory)

Book 1 > The RSpec Book: Behaviour-Driven Development with RSpec, Cucumber, and Friends

Book 2 > Agile Web Development with Rails

Do Pobrania książka z pozycji 1 > Miłej Nauki Panowie>

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Learn more