calendar

Created: 2014-05-18 16:41
Updated: 2014-06-02 16:07
License: gpl-2.0

README.md

calendar

Информационна система, която поддържа личен календар, в който може:

  • [] Да се запазва/отказва час за среща. Срещата има ден, час, продължителност, име (по което може да се търси) и коментар.
  • [] Търсене на среща
  • [] Може да се отпечатва дневната програма в хронологичен ред.
  • [] В самия календар могат да бъдат отбелязвани неработни дни с някакъв кратък коментар (например "Ден на хавлиената кърпа")
  • [] Може да се проверява заетостта по часове.
  • [] Да бъде намерено свободно място за нова среща по определени критерии като се подава дата и желана продължителност на срещата.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Learn more