page-generator

Created: 2014-05-18 16:37
Updated: 2014-06-02 17:48
License: gpl-2.0

README.md

page-generator

По описание от конфигурационни файлове генерира html страници, които се разделят по папки и се подреждат по дата и време на добавяне. Поддържа навигация (следваща/предишна), както и навигация по папки.

Конфигурационният файл на всяка страница съдържа заглавието й,подредбата на категориите, датата на публикуване и името на файла, от който се чете съдържанието.

Страниците се генерират по разични видове шаблони. Всички тагове в страницата се обработват, а някои от тях могат да се заменят с други - например user-ът дефинира таг , който се замества с код, който при цъкване на снимката я уголемява, и т.н.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Learn more